La unua Esperanta son-gazeto en Azio!

La sola son-gazeto kun teksto!

En ghi vi povas auskulti:


Per Najtingalo:

Jam aperis la 10a n-ro de Najtingalo!

Tiu chi numero estas farita en Irano kaj dedichita al Bharato (Hindio). En ghi vi povas auskulti:
Antauaj Numeroj:

  N-ro 1
 • Vochoj el Zagrebo kaj Beogrado dum la milito
 • Programeroj de Alexandra
 • Vocho de japana blindulo
 • Pri kantoj de Ono Takao
 • Parolas Takeuti Yosikazu
 • Kritiko pri enhvo de fama kanto
 • Persa muziko
 • Diversaj belaj kantoj...
  N-ro 2
 • Poem-deklamo el Italio
 • Pri KCE
 • Pri Tanuki
 • Muzik-grupo Persone
 • Parolo de Joakimo
 • Kantoj de Solo, Orkidoj, Persone...
  N-ro 3
 • Itala kanto kun interpreto
 • Internaciaj geedzoj
 • Kun Aleksandra
 • Nova kasedo de Amplifiki
 • Spomenka parolas
 • Korea muziko
 • kantoj de Orkidoj, Solo, Amplifiki
  N-ro 4
 • Pemo Vintra Fabelo
 • Kultura kunveno en Antverpeno
 • KCE
 • Nova albumo Vizaghoj
 • Sarda kanto kun traduko
 • Prezento de Solo
 • Parolas Togolandano pri Afriko
 • Bharata muziko
 • Kantoj de Persone, La Mevo, Orkidoj, Solo
  N-ro 5
 • Muziko kaj vivo de Aborigenoj
 • Parolo de Kroatino
 • Stefan Maul parolas
 • Prezento de Amplifiki
 • Kio estas TEMPU
 • Diskriminacia kanto
 • Kantoj de Persone, Amplifiki
  N-ro 6
 • Vivo kaj muziko de Ainoj
 • Pri Malajzio
 • Peomo de William Auld pri Japanio
 • Intervjuo kun Kajto
 • Rakonto de Sindonema Arbo
 • Prua muziko
 • Kantoj de Jozsef Dinnyes, Persone, Kajto...
  N-ro 7
 • Muziko kaj kulturo de Indianoj
 • Japanaj infanoj sinprezentas
 • Pri libro La Bona Lingvo
 • China rakonto Najtingalo
 • China muziko
 • Kantoj de Kajto, Dinnyes, Jhomart kaj Natasha.
  N-ro 8
 • Vivo kaj muziko de Laponoj
 • Prezento de libro "77 shlosiloj de japana civilizacio"
 • Koreaj poemo kaj kanto
 • Rumana muziko
 • Kantoj de Kajto, Dinnyes kaj kasedo "Chu ne?"...
  N-ro 9
 • Muziko kaj vivo de Vjetnamio
 • Pri Kobe tertremo
 • La plej juna jhurnalisto parolas
 • Pri Barcelona
 • Violon-ludo de irana infano
 • Kantoj el kasedoj de Kajto, Vinilkosmo, Al venko...


Prezoj:

Chiuj prezoj inkluzivas sendokostojn. Kasedoj vendighas kun senkosta teksto de la kantoj sur ghi. Teksto de la tuta kasedo vendighas kontrau pago.

Prezoj por mendoj en Japanio:

Prezoj por mendoj ekster Japanio:

Chiu numero de Najtingalo (1 ghis 10) kostas 10 euroj. Teksto de chiu kasedo kostas 2 eurojn.

Speciala Oferto

Por la prezo de 10,000 enoj (85 euroj) vi ricevos la tutan kompleton de 10 kasedoj, plus kasedujon! (Mendu rekte de Najtingalo.)

Mendu Najtingalon de:

Reza Kheirkhah,
Chung Ching Lu 105,
Ping Dong-shi.
900 Taiwan.

rezamenhof@yahoo.com
Universala Esperanto Asocio
Nieuwe Binnenweg 176
3015 BJ Rotterdam
Nederlando

fakso: 31 10 436 1751
uea@inter.nl.net
Japana Esperanto Instituto
Waseda-mati 12-3
Sinzyuku-ku
Tokyo
162 Japanio

fakso: 81 3 3203 4581
chb71944@pcvan.or.jp
Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj
Sone-higasi mati-ittyome
11-46-204
Toyonaka-si
561 Japanio

fakso: 81 6 841 1928

Aliaj Interesaj Ligoj:

Reza
Yumeiho
Klivo
Dmoz
Yosinori
Iran-Esperanto Raportas
Familio Harlow
Sveda Esperanto-Federacio
Virtuala Esperanto-Biblioteko
Esperanto-Domo en Yatsugatake
Aleksandra